EkoRedux

This Handsome Guy
Barista, Handsome Coffee
Handsome Guy has come through for me hundreds of times. I can't thank him enough!

Urządzenie EkoRedux działa na zasadzie eliminacji negatywnych zjawisk takich jak: piki napięciowe i prądowe, moc bierna, nadmierne nagrzewanie się przewodów itp. Jest to zintegrowana jednostka sterująca, która dopasowuje przebieg napięcia i natężenia prądu w obwodzie elektrycznym. Tym samym zmniejsza ilość niewykorzystanej i nieproduktywnej energii.
EkoRedux usprawnia współczynnik mocy.
W związku z Eliminacją niekorzystnych zjawisk indukcyjnych obniża się temperatura uzwojeń transformatorów energetycznych oraz linii zasilających w zakładzie – wpływa to na zwiększenie żywotności wszystkich urządzeń elektrycznych.

 

5555

Ala

4444

Tola

3333

Ola